Who Are We

René Boisen
Træning, praktik og handling fremfor teoretiske forelæsninger – når det gælder optimering af strategi, ledelse og performance

Når en virksomhed skal ændre eller optimere deres indsats indenfor optimering af strategi, ledelse og performance er det afgørende vigtigt, at mennesket og medarbejderne føler sig som en del af processen. Derfor har jeg gennem min karriere arbejdet med at kombinere og balancere moderne teorier, træning og værktøjer med en tilpasning af forløbet til den enkelte virksomhed, team og medarbejder.


Erfaring fra CBS og erhvervslivet

Jeg har gennemført en masteruddannelse i ledelse, MMD, fra Copenhagen Business School. Desuden er den pædagogiske tilgang på plads med en diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

I det private erhvervsliv har jeg arbejdet med optimering af strategi, ledelse og performance i flere brancher indenfor bl.a. forsikring, byggeri (developer), erhvervsskoler samt som inspirator og ”håndværker” indenfor salg, rådgivning og krise-coaching. Jeg startede mit eget konsulentfirma i 2009.


Fundament i militære teams

I 1985 aftjente jeg værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, hvor disciplinen og de høje krav fangede mig med det samme. Jeg videreudviklede mine lederevner i militæret med 12 år som befalingsmand, hvor jeg gjorde tjeneste i flere forskellige afdelinger. Desuden fik jeg uvurderlig erfaring i ledelse og håndtering af teams i særdeles krævende situationer bl.a. som international udsending i 1993/94 til det tidligere Jugoslavien i Bosnien. 

I dag har jeg en reservekontrakt, hvor jeg arbejder med hvervning og fastholdelse af soldater. Desuden er jeg instruktør i CAC-sektionen (Conduct After Capture), som arbejder med håndtering af stress i højintensitetsmiljøer.


Interaktion mellem elitesport og erhvervslivet

Sport fylder også i mit liv. Det giver mig energi og overskud til at arbejde hårdt og målrettet med mine kunder samt være i balance privat. Jeg gennemførte Marathon des Sables i 2005, som er et af verdens hårdeste løb med 245 km i Sahara med rygsæk. Mange af de elementer, som elitesportsudøvere arbejder med, er nøjagtig de samme, som gør sig gældende i erhvervslivet.
Til dagligt dyrker jeg løb, styrketræning og er karateinstruktør.


Personlige egenskaber

Jeg er udpræget ”håndværker” og tror mere på træning og handling frem for teoretiske forelæsninger, om hvordan verden hænger sammen. Det betyder dog ikke, at jeg har tilsidesat min egen personlige udvikling. 

Jeg er stærkt tilhænger af en struktureret og konstruktiv ”feedback-kultur”. Der er ved at udvikle sig en kultur i vores samfund, hvor vi er berøringsangste for at sige tingene, som de er. Det være sig i skolen, i ægteskabet og som leder i en virksomhed eller afdeling. For mig handler ledelse, strategiimplementering og performance om loyalitet, respekt og ansvarlighed. 

  • Loyalitet; vær loyal overfor dig selv og andre – og sig tingene. 
  • Respekt; sig det på en respektfuld måde – uden at intimidere eller brænde broer 
  • Ansvarlighed; tag ansvar for dig selv, dine kollegaer og din organisation.

Involvering af alle medarbejdere er særdeles vigtig for at skabe succes ved implementering, og ofte provokerer jeg til engagement ved at postulere: ”Hvis du ikke er en del af løsningen – må du være en del af problemet”.

Privat er jeg gift med Eva, og vi har tilsammen fem børn og fire børnebørn.

Min mission er ganske enkel: – at skabe værdi for andre mennesker.

Jeg glæder mig til at møde dig og din organisation!

Med positiv hilsen
René Boisen

“Refleksion af selvet og ønsket om at hæve sig over idealet og disciplinere sig selv gennem positive tanker, ord og gerninger.”

Ukendt

5 kerneområder som din virksomhed bør have fokus på for at strategien bliver en succes.

Leadership Performance
War Room
High Performance Teams
Executive Coaching
Sales Academy