War Room

Opbygning af motiverende værktøjer og kultur til implementering af strategi gennem kursus, coaching, træning og praktiske værktøjer.

Alt for mange strategiske planer bliver aldrig implementeret og eksekveret i virkeligheden. Og det koster alt for mange penge ikke at komme i mål.

Derfor er vi blevet inspireret til at transformere nogle effektive tankegange og værktøjer fra militæret til erhvervslivet, der kan hjælpe virksomheder og organisationer til at få overblik, motivation og fokus på minutiøs planlægning, rapportering af mål og afvigelser samt fokus på teams og ressourcer, der er helt afgørende for at få gennemført strategien – uden tab af medarbejdere og ressourcer.


Visuel platform, der motiverer medarbejdere, teams, ledere og direktion.

Grundelementet i forløbet er i samarbejde med virksomheden og organisationen at skabe en visuel platform, som på en simpel og nem måde synliggør for hele organisationen, hvor vi befinder os lige nøjagtigt i dag. Alle bliver motiveret til at tage ejerskab til processen, og alle skal vide, hvad hver enkelt skal gøre for at medvirke til at nå virksomhedens overordnede mål.

Vi kalder det et ”War Room”, og andre vil bruge ordet tavlemøde. Men fælles er, at der på ugentlig plan bliver gennemgået en status for de enkelte afdelinger. Metoden er kendt specielt ved operationer i Forsvaret samt i succesfulde erhvervsvirksomheder som LEGO og SE samt hos elitesportsudøvere.


Skræddersyet forløb ud fra jeres situation og strategi

Denne opgave i War Room bliver skræddersyet til den enkelte organisation, hvor vi tager udgangspunkt i jeres strategi, implementering og succeskriterier, for at gøre forløbet så brugbart og praktisk som muligt – og ikke mindst skabe motivation for ledere og teams samt tillige en positiv bundlinje for virksomheden.

Resultatet er altid konkret, målbart, visuelt og sjovt at gennemføre, og opbygning af kulturen kræver disciplin og vedholdenhed, men lønner sig altid på sigt.

Lad os få en snak om hvad I allerede gør i dag, og hvordan I måske kan løfte konceptet til næste niveau.

”60-80% of all strategies will never be implemented.”

Robert Kegan & David Norton

5 kerneområder som din virksomhed bør have fokus på for at strategien bliver en succes.

Leadership Performance
War Room
High Performance Teams
Executive Coaching
Sales Academy