Leadership Performance

Effektiv transformation fra at være chef til at være leder gennem kursus, coaching, træning og praktiske værktøjer

Ledelse handler om at skabe rammer og styre processer. Og så skal en leder ikke altid gå forrest, men derimod rydde forhindringerne af vejen og få folkene til at gå forrest. 

Det er vigtigt, at en leder forstår, at transitionen fra at være medarbejder til at skulle lede et team handler om at skabe resultater gennem andre mennesker.


Faglig kompetence er ikke nok for at skabe dygtige ledere

Vi møder ofte ledere, som har fået lederjobbet på grund af deres faglighed, men de har aldrig fået en reel lederuddannelse eller træning. Det kræver træning at blive en god leder. Du kan ikke bare stille op til ”kamp” hver lørdag og så springe træningen over i løbet af ugen. 

Det kan være forbundet med stor kompleksitet at være leder, så i vores måde at anskue ledergerningen på, handler det om uddannelse og træning i tre discipliner:

  • Lead your self – hvilke personlige og faglige værktøjer skal en leder lære
  • Lead your team – hvordan motiverer man teams og skaber en ”løsnings-/vinderkultur”
  • Lead your business – hvordan sætter man konkret rammer og processer til at nå målene

Lidt provokerende vil vi nok påstå, at en CEO reelt skulle have titel som ”CDO”(Chief Developer Officer), der har ansvaret for at (videre-)udvikle mellemlerede og teams, da det er denne konstante trimning af de menneskelige ressourcer i ”maskineriet”, der bringer virksomheden frem.


Skræddersyet træning ud fra jeres mål

Denne træning i Leadership Performance bliver skræddersyet til den enkelte leder og jeres organisation med fokus på en gennemtestet “før-under-efter-proces”, hvor vi binder praksisnære cases på, som handler om jeres hverdag. Det drejer sig om coaching i både grupper og individuelt, træning af ledere samt ikke mindst opbygning af praktiske, let-forståelige og effektive værktøjer, der præcist måler resultaterne.

Vi tager udgangspunkt i jeres strategi, implementering og succeskriterier for at gøre forløbet så brugbart og praktisk som muligt – og ikke mindst skabe motivation for ledere og medarbejderne samt tillige en positiv bundlinje for virksomheden.

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.”

Jack Welch

5 kerneområder som din virksomhed bør have fokus på for at strategien bliver en succes.

Leadership Performance
War Room
High Performance Teams
Executive Coaching
Sales Academy